HARMONOGRAM WYJAZDÓW STUDYJNYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym, będącym kontynuacją tematyki szkoleń dotyczących organizowania opieki nad dziećmi do lat 3.

RAMOWY PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ  pobierz

Najbliższe terminy:

Bydgoszcz   25 - 26 stycznia 2022 

Każdy z uczestników może skorzystać:

 1. z bezpłatnego noclegu (możliwość zagwarantowania noclegu będzie dotyczyć uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie, a dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia);
 2. ze zwrotu kosztów dojazdu (wydatek będzie kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego, w szczególności samochodem lub taksówką jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości.

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić zapoznać się z zasadami rozliczania i wypełnić odpowiedni komplet dokumentów:

Zasady rozliczenia kosztów dojazdu
 

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl

 • NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  21/12/2021

  „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 18 - 19 stycznia 2022

  „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 29 - 30 stycznia 2022

 • ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY

  20/12/2021

  Serdecznie zapraszamy do udziału w  bezpłatnym wyjeździe studyjnym, będącym kontynuacją tematyki szkoleń dotyczących organizowania opieki nad dziećmi do lat 3.

  PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO pobierz program

  Najbliższe terminy:

  Bydgoszcz  25 - 26 stycznia 2022  zapisz się ON-LINE

  Zapisy i szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Biurze Projektu.

  Informacje dotyczące rozliczania kosztów dojazdu