AKADEMIA RODZINY

Wyższa Szkoła Gospodarki jest uczelnią zaangażowaną w działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci i ich rodziców w pełnieniu opieki, która stara się promować aktualną wiedzę nt. nowoczesnych metod i technik  rozwijania uzdolnień i kompetencji społeczno-emocjonalnych, wczesnego diagnozowania oraz wyrównywania deficytów rozwojowych.

Pragniemy dzielić się wiedzą i ją popularyzować. W Akademii Rodziny znajdziecie Państwo artykuły polecane przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

Dzieci pracujących matek zyskują w dorosłym życiu - badania zespołu naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Źródło - TVN24

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3  ŻŁOBEK - publikacja pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak prezentująca wczesnodziecięce standardy opieki i edukacji małych dzieci ma za zadanie pomóc w organizowaniu i prowadzeniu dobrej jakości usług dla dzieci w formie żłobka, zarówno osobom je prowadzącym, jak i organom nadzoru.

Źródło - Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3  KLUB DZIECIĘCY- publikacja pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak prezentująca wczesnodziecięce standardy opieki i edukacji małych dzieci ma za zadanie pomóc w organizowaniu i prowadzeniu dobrej jakości usług dla dzieci w formie żłobka , zarówno osobom je prowadzącym, jak i organom nadzoru.

Źródło - Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3  DZIENNY OPIEKUN - publikacja pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak prezentująca wczesnodziecięce standardy opieki i edukacji małych dzieci ma za zadanie pomóc w organizowaniu i prowadzeniu dobrej jakości usług dla dzieci w formie żłobka , zarówno osobom je prowadzącym, jak i organom nadzoru.

Źródło - Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Raport o opiece nad dziećmi do lat 3 - Raport Katarzyny Piętki-Kosińskiej oraz Anny Ruzik-Sierdzińskiej przedstawia jakie są w Polsce możliwości i praktyka, a także zapotrzebowanie na zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, z punktu widzenia ułatwienia rodzicom (szczególnie matkom) godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą zawodową. Temat stał się szczególnie istotny w okresie przygotowywania ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Zarówno pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak też posłowie i senatorowie mieli dostęp do wstępnej wersji raportu  w trakcie prac nad ustawą.

Źródło - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

 

 • NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  21/12/2021

  „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 18 - 19 stycznia 2022

  „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 29 - 30 stycznia 2022

 • ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY

  20/12/2021

  Serdecznie zapraszamy do udziału w  bezpłatnym wyjeździe studyjnym, będącym kontynuacją tematyki szkoleń dotyczących organizowania opieki nad dziećmi do lat 3.

  PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO pobierz program

  Najbliższe terminy:

  Bydgoszcz  25 - 26 stycznia 2022  zapisz się ON-LINE

  Zapisy i szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Biurze Projektu.

  Informacje dotyczące rozliczania kosztów dojazdu