Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Numer projektu: POWR.02.01.00-00-0041/18

Termin realizacji: Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 1 540 620,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 494 401,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 298 434,53 zł

Zasięg realizacji projektu: teren województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 594 uczestników (534K, 60M) w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego do 31 sierpnia 2021 r.

Jakie są planowane efekty?

Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 – 660 osób (594 kobiet, 66 mężczyzn)

Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy podnieśli lub nabyli kompetencje w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 – 594 osoby (534kobiet, 60 mężczyzn)

Wsparcie dodatkowe w formie:
- szkolenia z budowania wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
- szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
- wyjazdu studyjnego
 

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki na dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Lider projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy

Co oferujemy?
W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych poniżej formach podnoszenia kompetencji:

Dla wszystkich uczestników projektu:
Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” pobierz PROGRAM

Sprawdź terminy i miejsca najbliższych szkoleń

Opcjonalnie dla chętnych:
1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:

„Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3" pobierz PROGRAM
Sprawdź terminy i miejsca najbliższych szkoleń

lub


„Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” pobierz PROGRAM
Sprawdź terminy i miejsca najbliższych szkoleń

2. Bezpłatny wyjazd studyjny  PROGRAM RAMOWY

Sprawdź terminy najbliższych wyjazdów studyjnych
 

Co zapewniamy?
We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewnia się:
- wyżywienie
- nocleg
- materiały dydaktyczne
- zwrot kosztów dojazdu

Kto może być uczestnikiem projektu?
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

 1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek  lub klub dziecięcy, osoby fizyczne,  w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
 2. Osoby pochodzące z gmin  (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Sprawdź listę gmin. Jeśli Twoja gmina znajduje się na liście, możesz wziąć udział w szkoleniu.

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Jak się zgłosić?
By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE.

W ciągu najpóźniej 3 dni roboczych skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Pozostałe formy wsparcia dostępne są wyłącznie dla osób, które wezmą udział w szkoleniu „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl

Jak otrzymać zwrot kosztów dojazdu?
W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy wypełnić zapoznać się z zasadami rozliczania i wypełnić odpowiedni komplet dokumentów:
Zasady rozliczenia kosztów dojazdu

Uzupełnione dokumenty należy odesłać na adres Biura Projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001)
85-229 Bydgoszcz

 • NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  21/12/2021

  „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 18 - 19 stycznia 2022

  „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
  BYDGOSZCZ 29 - 30 stycznia 2022

 • ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY

  20/12/2021

  Serdecznie zapraszamy do udziału w  bezpłatnym wyjeździe studyjnym, będącym kontynuacją tematyki szkoleń dotyczących organizowania opieki nad dziećmi do lat 3.

  PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO pobierz program

  Najbliższe terminy:

  Bydgoszcz  25 - 26 stycznia 2022  zapisz się ON-LINE

  Zapisy i szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Biurze Projektu.

  Informacje dotyczące rozliczania kosztów dojazdu